Hovedbygning

Har du lyst til eller planer om en fest eller et møde med stil og plads, så har du mulighed for at leje hele hovedbygningen på Knivholt Hovedgaard.

Når du er på Knivholt er du selvfølgelig velkommen til at benytte naturen omkring til et møde i det fri. Det kan være i den dejlige have, ved en af vores små søer eller i skovene. Tættest på Hovedbygningen ligger Knivholtskoven (fredsskov) hvor der er gode stier (handicapvenlige), du kan finde bænke i skoven til en snak eller blot en pause. I Teglværksskoven lidt længere fra bygningerne, er det naturen der bestemmer det hele. Her anbefales det, at du tager et par gode sko på og er forberedt på at ikke alle stier er lige nemme. Om sommeren kan du møde nysgerrige kalve fra vores græsningslaug i skoven.

 

Vi kan selvfølgelig også lave et oplæg til jer om Knivholts spændende historie og hvor vi er i nutiden.

I hovedbygningen er der:

Stor sal med plads til 80 personer

Lille sal med plads til 40 personer

Mødelokale med plads til 12 personer

Mødelokale med plads til 6 personer

Entre, Garderobe

To køkkener, med service til henholdsvis 80 og 50 

Fire toiletter.

Ud over de dejlige lokaler er der en skøn delvis lukket gårdsplads med borde og bænke på bagsiden af hovedbygningen.

syd fløjen
nord fløjen