Retningslinjer for leje af lokaler mv. på Knivholt Hovedgaard til arrangement.

Ansvar:
Ved hvert udlån/leje udpeges en person (arrangøren), som overfor Knivholt Hovedgård er ansvarlig for, at det udlånte anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne. Den pågældende er ansvarlig for, at det lånte forlades i samme stand, som det er modtaget.

Internet:
Der er trådløst Wifi i alle lokaler – log på med nem-id eller sms kode.

Borde, stole, service m.m.
Arrangøren lejer eventuelt borde, stole og service.
Faciliteter som sceneopbygning, omklædning, publikumsbænke og lignende kan kun etableres efter samråd med bestyren.
Eventuelle udgifter i denne forbindelse betales af arrangøren.

Note:
Hovedbygning og Naturcenter udlejes med forefindende service og møbler. – andre møbler mv. kan tilkøbes.

Toiletforhold i Østre- og Vestrelader:
Lejer skal selv sørge for, at toiletforholdene er i orden. Knivholt stiller 11 toiletter til rådighed. Toiletterne er beliggende i længen mellem de to lader. Ved større arrangementer, hvor der er behov for flere toiletter, skaffer arrangøren selv toiletvogne.
*Disse skal stilles op efter aftale med bestyren.
Der er to steder på Knivholtpladsen mulighed for at koble spildevand på offentlig kloak. (se kort)

Renholdelse:
Arrangøren skal sørge for, at det lånte og de nærmeste omgivelser løbende renholdes for affald, der stammer fra arrangementet.
Ved større arrangementer skal arrangøren selv sørge for fjernelse af affald.
Når arrangementet er slut, skal det lånte og de nærmeste omgivelser efterlades i ryddet og rengjort stand.
Eventuelt manglende oprydning / rengøring udføres af Knivholt Hovedgaard for arrangørens regning.
Rengøring kan tilkøbes ved aftale inden arrangement afholdes.

Parkering:
Parkering må kun ske efter aftale, der kan benyttes gårdspladsen arealer foran Knivholt  og på arealet ved Bækmojenvej.
Der må ikke parkeres langs Hjørringvej.
Ved større arrangementer skal arrangøren sørge for parkeringsvagter.

Skader på bygninger m.m.
Eventuelle skader på arealer og bygninger, som er sket på grund af dette arrangement, udbedres af Knivholt Hovedgaard for arrangørens regning.

Yderligere tilladelser:
Arrangøren skal skaffe de tilladelser, der er nødvendige, f.eks. politiets og brandmyndighedens.

Aflysning af arrangementet/udlån:
Aflysning senere end 3 måned før arrangement – betales fuld leje.
Aflysning senere end 6 måneder før arrangement – betales ½ leje.
– ved genudlejning refunderes evt. betaling for aflysning dog betales gebyr altid.
Ved aflysning/afbestilling betales altid afbestillings gebyr 325 kr.

Opdateringer og ændringer
Knivholt Hovedgaard forbeholder sig ret til at ændre priser og retningslinjer løbende.
Enhver tid gældenden regler og priser opdateres løbende på hjemmesiden. se prisliste under udlejning.
Priser justeres som udgangspunkt en gang årligt 1 jan. Forbrugspriser justeres løbende.
Al. udlejning afregnes altid til gældende dagspris på lejemålets brugs dato (ikke kontrakt/aftale dato)

Der tages forbehold for udefra kommende pris ændringer mv. der kan påvirke udlejningspriserne, samt force majeure.