Knivholts venner

Knivholts Venner har til formål at yde praktisk støtte til udvikling – drift og brugen af Knivholt Hovedgård.

Knivholts Venner medvirker til at skabe kendskab til Knivholt Hovedgård med henblik på at skabe aktiviteter og liv.

Knivholts Venner søger at skabe socialt fællesskab blandt de mange brugere – ligeledes at samle ideer og erfaringer og videreformidle disse til Knivholts bestyrelse.

Støtteforeningen Knivholts Venner blev til på den stiftende generalforsamling den 14. sept. 2005.

Bliv Medlem af Knivholts Venner

Har du lyst til at være med til at gøre noget for Knivholt enten aktivt eller med lidt færre kræfter – eller synes du, at ideen med Knivholts Venner bare er god, så er du velkommen til at tegne dig som medlem

Kontingentet er 125,- kr. for enkelt personer 175,- kr. for ægtepar og for foreninger og virksomheder 500,- kr. årligt.

Kontakt vor kasserer Mariann Jørgensen
Enten på mail eller telefon for medlemskab.
Tlf: 30 31 01 42 –  vibevej7@gmail.com

Arrangementer se også:
https://knivholtsvenner.dk/

Facebook

østerlade

Bestyrelsen for Knivholts venner

Formand

John Oscar Sørensen

Tlf.:  20 72 89 35
johnoscarsorensen@gmail.com

Næstformand

Vagn Aage Clemmensen

Tlf:  40 25 97 15                 
vagn@clemme-holding.dk

Kasserer

Mariann Jørgensen

Tlf.:  30 31 01 42                    vibevej7@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Mogens Nyeng Hansen 

Tlf.:  40 76 56 00                     monyha2002@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem

Svend Erik Hansen

Tlf.:  53 61 29 57.          mejlingudlejning@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Hansen

Tlf.:  51 91 97 43
poul_erik_hansen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Dennis Godtliebsen

Tlf.:  53565159       
 dh@godtliebsen.dk

Bestyrelsesmedlem

Agnete Sørensen

Tlf.:  24 63 41 04
johnoscarsorensen@gmail.com

Suppleant

Per F. Kølbak

Tlf.:  40 38 70 06         
per@koelbak.dk