Knivholt Hovedgaard

Knivholt Hovedgaard står i dag smukt renoveret og renoveres fortsat nænsomt, så den med tiden vil fremstå som dengang i gamle dage. 

I dag drives gården som en selvejende institution, med en bestyrelse der er så bred, at alles interesser er repræsenteret. Indtil 1988 har gården fungeret som landbrug. Man startede renoveringen af  den stærkt forfaldne gård i starten af 1993. 

Herregården danner i dag ramme om mange forskellige aktiviteter og arrangementer. Der er bl.a. indrettet en Landbørnehave i den gamle kostald,  hvor børnene har et  lille dyrehold. De gamle lader er renoveret og bruges til udstillinger, koncerter, stormøder, fester m.v.

Stuehuset er renoveret og indeholder kursuslokaler, klublokaler og forsamlingslokaler. I de gamle karlekamre er der lavet små udstillinger med bl.a. Klædedragter + dagligdags ting fra omk. år 1900 og Knivholts historie. Der er indrettet en gl. smedje hvor der er tilknyttet 15-20 frivillige seniormedarbejdere. De kommer 2 formiddage om ugen, hvor der er arbejdende værksted.

Den gamle svinestald er indrettet til  ”madpakkerum” – her er der gammeldags køkken, borde og bænke samt toilet – dette står til fri disposition hele døgnet, til stor glæde for dem som benytter vores bivuaker og alle institutioner, der jævnligt besøger os.

Den gamle herregårdsstil skaber en hyggelig atmosfære, og vil derfor danne nogle helt unikke rammer for DIT arrangement.

God plads

Vestre lade kan med 1.121 m2 rumme 1.000 siddende  eller 2.500 stående personer.

Østre lade kan med 882 m2 rumme 300 siddende personer eller 800 stående.

Hovedbygningen, som er ca. 600 m2, er indrettet til møder og kurser. I hovedgårdens “gamle svinestald” er indrettet madpakkerum med borde og bænke samt toiletter, som frit kan anvendes.

Selve gårdspladsen kan rumme op til 6.000 mennesker.

Kornmagasinet dækker ca. 400 m2. De øvrige bygninger som f.eks. hestestald, kostald, svinestald og karlekammerfløj udgør resten af de ca 4.400 m2. Derudover er den “gamle dyreskueplads” tilknyttet med sine i alt 12.000 m2.

Holder fast i gamle traditioner

Knivholts gamle værksteder bliver i dag stadig brugt af håndværkere, der arbejder som i gammel tid. Faktisk er der overalt på Knivholt lagt vægt på, at gamle traditioner stadig skal tages i brug.