Renæssancehaven

I en auktionskundgørelse fra 1692, kaldes Knivholts have for Berømmelig, important, særdeles smuk og kostbar og Dansk Atlas ville vide, at dens Lige næppe fandtes i Vendsyssel. Haven blev anlagt af Otte Arenfeldt og blev i 1683 beskrevet som følger:

En Lysthave norden Ladegaarden med tvende Lyst-Kvarterer, foruden Køkkenhave og Frugthave, samt en af de i Vendsyssel så sjældne Humlegaarde.

På en skitse fra 1803 ses denne have, og i mange år er den blevet betegnet som en Barokhave.

I forbindelse med at haven ønskes reetableret, blev der i oktober 1999, afholdt et møde mellem repræsentanter fra Knivholt et bestyrelsesmedlem samt Slots- og ejendomsstyrelsens leder Ole Stattow og Landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz ligeledes fra Slots- og ejendomsstyrelsen.

 

 

På mødet blev det straks, efter besigtigelse af kopien af det gamle billede af haven, konstateret at der ikke er tale om en Barokhave, men derimod om en Renæssancehave. Stilen kendes på de lige linier og urtegårde anvendt til køkkenurter, krydderurter, lægeurter, frugt m.m.

Renæssancehaver er i dag mere sjældne end Barokhaver, idet flere barokhaver end Renæssancehaver er blevet reetableret. Renæssancehaver kendes i dag primært fra nogle få gamle Klosterhaver.

Genetablering af den gamle have er nu i fuld gang – nu står de første etaper klar ud af det samlede projekt. Genetableringen forsætter i takt med at der tilføres midler.

haven