Projekter og udvikling

Alternativet til udvikling er afvikling, siges der populært.

På Knivholt Hovedgaard er vi et godt eksempel på et sted i konstant forandring og udvikling. Vi udvikler og optimerer vores bygninger, så de kan skabe grobund for aktiviteter og skabe rammer for brugerne.

Naturen omkring gården driver vi økologisk og bæredygtigt. Her kan du finde vores renæssancehave, som i dag er delt op i mange små private bede, der skaber rammen for et multikulturelt liv i haven. Oasen er et af de nyere skud på stammen, her er vi ved at etablere en lund med frugttræer, som hylder de gamle traditionelle sorter.

Vi er i gang med at omlægge mere jord til bæredygtig drift, og i den forbindelse vil store marker langsomt blive opdelt i minder stykker med mere mulighed for at vilde dyr og planer får gode livsbetingelser.

Naturens Fristed er arbejdstitlen for vores planer med meget af vores jord ved Knivholt. Vi arbejder hen mod et friere naturområde, der drives i sameksistens med småskala landbrug, og masser af muligheder for gode naturoplevelser for alle.  

møde
Renæssancehave
kort