Virksomhedscenter Knivholt

Virksomhedscenter Knivholt er et sted, hvor du gennem konkrete arbejdsopgaver, arbejds- og uddannelsesvejledning samt personlige samtaler, finder ud af hvad din fremtid kan eller skal være.

Opgaverne er meget forskellige, og du kan få lov til at prøve mange forskellige brancher; håndværksfagene, det grønne område, rengøringsområdet, bygge- og anlægsområdet samt andre forefaldende arbejdsopgaver.

Ved udførelsen af opgaver vil du blive instrueret i hvordan opgaven løses, værktøjet bruges samt instruktion i sikkerhedsforhold og overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Virksomhedscenteret har sit eget Robin Hood event, som den årligt selv planlægger og gennemfører. Eventet indeholder alle dele af arbejdsprocesser lige fra idéudvikling til gennemførelse af slutevaluering.

Virksomhedscenter Knivholt driver Knivholt i samarbejde med Frederikshavn kommunes jobcenter.

 

robin hood
robin hood
robin hood