Bestyrelsen for: 
Foreningen Knivholt Hovedgaard

Bestyrelsen består af repræsentanter fra Dansk Metal arb. Forbund, Knivholts brugerråd, LO, Landbo Nord, Knivholts Venner, Turisthus nord og UCN hjørring. Frederikshavn byråd er repræsenteret fra Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Tekniskudvalg. Dernæst sidder der en repræsentant fra Tekniskforvaltning. Yderligere er der to valgt ind af Knivholts repræsentantskab, en medarbejderrepræsentant og bestyreren.

Bestyrelsesformand

Kenneth Bergen

Dansk Metal arb.forbund

Tlf.:  40 40 46 48    kmbe@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

June Menne

Kultur- og fritidsudvalget

Tlf.:  29 25 27 05
jnme@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

John Oscar Sørensen

Knivholts Venner

Tlf.:  20 72 89 35 johnoscarsorensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Bang

Bestyrer på Knivholt

Tlf.:  29 64 37 50
urba@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

Bent H. Pedersen

Tekniskudvalg

Tlf.:  40 38 56 68  bhpe@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Hust

Turistforeningen

Tlf.:  31491165
olehust@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Erik Andersen

Brugerråd

Tlf.:  29 24 81 48   erikleika@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Cai Møller

LO 

Tlf.:  21 72 06 15    cai.moeller@hotmail.com

Repræsentantskab

Brian Kjær

Tlf.:  23 74 97 16
Brian@datik.dk

Bestyrelsesmedlem

Hanne B. Larsen

Brugerråd

Tlf.:  23 10 49 78
hlarsen500@gmail.com  

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Kristensen

Landbo Nord

Tlf.:  40 96 16 91 brobaklandbrug@mail.tele.dk

Repræsentantskab

Vagn Aage Clemmensen

Tlf.:  40 25 97 15
vagn@clemme-holding.dk

Bestyrelsesmedlem

Asger Mortensen

Børne- og Ungdomsudvalget

Tlf.:  29 38 24 43    agmo@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

Tommy Rise

Teknisk Forvaltning

Tlf.:  98 45 63 04 tori@frederikshavn.dk

Medarbejder repræsentant

John H. M. Jørgensen

Tlf.:  30 45 18 28

jojr@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne-Mette Kristensen

EUC Nord

Tlf.:  40 61 95 21  amkrist@business.aau.dk