Loftet

Loftet er et aktivitets- og samværstilbud, som organisatorisk er placeret i Center for Handicap og Psykiatri. Det er målrettet borgere med massive handicaps, hvor den enkelte kan udfolde sig bedst muligt i en mindre gruppe, med vidde rammer.

Knivholts naturskønne omgivelser giver rig mulighed for meningsfulde aktiviteter både med egne og fælles opgaver og projekter. Der er mulighed for at være sammen, hver for sig, når der bl.a. laves mad på bål, passes dyr eller ordnes praktiske opgaver. Der er fokus på at få alle de små processer, til at være en del af en helhed, som hvor alle kan se sig som værdifulde medspillere i et stort fællesskab.

 

Kontakt info:

Leder:
Helle S. Mortensen
Telefon: 9845 5373
Mail: hsmo@frederikshavn.dk

 

Faglig leder:
Louise S. Kolind
Telefon 2153 3436
Mail: liko@frederikshavn.dk

blomst